Vi demokratiserar delägarskap i onoterade tillgångar. Vi är Accumeo!

VÅRT UPPDRAG

Accumeo gör nutidens lovande investeringsmöjligheter tillgängliga för fler, samtidigt som de innovativa och kunniga entreprenörerna får tillgång till det kapital de är i behov av. Gräsrotsfinansiering gör det möjligt för alla typer av investerare att stödja företagens tillväxt just när de behöver stöd som allra mest.

Även de mest lovande småföretagen har svårt att få tillgång till det kapital som behövs för att ta verksamheten till nästa nivå. VC-firmor är ofta långsamma i att investera i bolag och institutionella långivare, som banker, kan vara ännu sämre. Samtidigt stängs vanliga privatpersoner ofta ut från de första investeringsrundorna, som i många fall visar sig vara de mest lönsamma. Då vi vill främja bra affärsidéer, har vi gjort något åt saken.

Vi anser att gräsrotsfinansiering fungerar bäst som en direkt, sömlös förbindelse mellan entreprenörer och engagerade investerare från alla bakgrunder. Därför får investerare på vår plattform rösträtt, tillsammans med chansen att gynnas av framtida utdelningar, börsintroduktioner och försäljningar av bolagen de investerat i.

OM OSS

Accumeo gör det möjligt att överbrygga klyftan mellan entreprenörer i behov av kapital och investerare som vill diversifiera sina portföljer eller bli en del av framtidens bolag. Vår ledningsgrupp hämtar sin kunskap från flera års erfarenhet av nystartade bolag och finansiella tjänster, och vår styrelse besitter nästan ett sekel av erfarenhet av gräsrotsfinansiering och traditionell corporate finance.

Vi är redo att ta de mest lovande affärsidéerna till marknaden. Anslut dig till oss för att ta del av vår gemensamma vision.