Vi demokratiserar delägarskap i onoterade tillgångar. Vi är Accumeo!

VÅRT UPPDRAG

Accumeo gör lovande onoterade investeringsmöjligheter tillgängliga för fler, samtidigt som innovativa tillväxtbolag får tillgång till det kapital de är i behov av. Accumeo gör det möjligt för alla typer av investerare att vara delägare under det skede där tillväxten är som störst och samtidigt stödja bolagens tillväxt just när de behöver stöd som allra mest.

Vi anser att gräsrotsfinansiering fungerar bäst som en direkt, sömlös förbindelse mellan entreprenörer och engagerade investerare från alla bakgrunder. Därför får investerare på vår plattform rösträtt, tillsammans med chansen att gynnas av framtida utdelningar, börsintroduktioner och försäljningar av bolagen de investerat i.

OM OSS

Vår ledningsgrupp hämtar sin kunskap från flera års erfarenhet av nystartade bolag och finansiella tjänster, och vår styrelse besitter nästan ett sekel av erfarenhet av gräsrotsfinansiering och traditionell corporate finance.

Vi är redo att ta de mest lovande affärsidéerna till marknaden. Anslut dig till oss för att ta del av vår gemensamma vision.