By Mates

By Mates AB (publ)

Industri:Utbildning
Område:Sverige

Sammanfattning

  • By Mates nyttjar spelandets attraktionskraft, inte som en distraktion utan som ett verktyg för att främja inkludering, minska den digitala klyftan och skapa lärande upplevelser. Plattformen förbättrar färdigheter som engelska, lagarbete och programmering - grundläggande för ett modernt CV.

  • By Mates tar itu med samhällsproblem, såsom ökningen av kriminella nätverk och den digitala kunskapsklyftan, genom att omdirigera ungdomars energi bort från negativa influenser.

  • Genom olika vertikaler genererar By Mates inte bara intäkter utan bidrar också på ett meningsfullt sätt till samhället.

  • Med en spelmarknad som växer i snabb takt och möjligheter till partnerskap med skolor, kommuner och äldreboenden har By Mates en stark tillväxtpotential, särskilt i Sverige.

  • By Mates planerar att allokera kapital främst till marknadsföring, plattformsutveckling och personal.

"Genom vår tjänst vill vi rusta unga individer med digitala färdigheter som är avgörande för deras framtid. Vi strävar efter att omvandla deras passion för gaming till värdefulla kompetenser. Samtidigt engagerar vi oss aktivt i att motverka rekrytering av unga till gängkriminalitet. Genom meningsfulla alternativ, positiva aktiviteter och arbetsmöjligheter, vill vi erbjuda unga människor en bättre väg. Tillsammans med våra partners kämpar vi för att göra en positiv skillnad för allas framtid.

Att se hur vårt system engagerar människor i alla åldrar, oavsett sociala hinder eller funktionsnedsättningar, för att skapa nya vänskapsband, nya framtidshorisonter och en trygg plats för inlärning är en fantastisk känsla. Samtidigt ser vi möjligheter för kommuner att minska kostnader för ungdomsaktivering, fritidsaktiviteter och även stödboenden, samtidigt som fler inkluderas. För By Mates är framtiden att samarbeta med organisationer som kommuner och skolor, för att hjälpa dem att nå mer med mindre resurser. Denna strävan innefattar också en kamp mot organiserad gängkriminalitet. Genom vårt engagemang och samarbete med partners vill vi erbjuda unga alternativ som undviker farliga vägar. 

Var en del av nästa stora sak inom spel och socialt ansvar. Tillsammans skapar vi en ljusare digital framtid.”

Andreas Bengtson - VD By Mates AB (publ)

By Mates

By Mates AB (publ)

Status

AVSLUTAD
Startdatum: 4 september 2023Slutdatum: 30 oktober 2023
Rest av minimimål
0%