Res kapital som om det är 2020-talet!

  • Investerare

    Med gräsrotsfinansiering når ni en bas av investerare som de flesta bolag tidigare inte nått. Investerare som inte tidigare kunnat investera i tillväxtbolag har nu chansen!

  • Ambassadörer

    Nya delägare investerar inte bara sina pengar, vid sidan av kapitalet kan ni få en mängd ambassadörer som öppnar dörrar och bidrar med kunskap!

  • Kapital

    VC-bolag finansierar mindre än 1% av sina kandidater. Föreställ dig alla fantastiska bolag som aldrig får den finansiering de behöver. Låt oss göra en skillnad tillsammans!