CapIQ

Industri:Fintech
Område:Sverige
image

Sammanfattning

  • Etablerad verksamhet inom fakturabelåning, fakturaköp, fakturatjänst/administration samt företagslån genom partner.

  • Plattform med stöd för helautomatiserade digitala flöden.

  • Företagskunder behöver inte förbinda sig till dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader, utan de får helt enkelt bestämma när och vilka fordringar de vill sälja.

  • Investering ger direktavkastning om 7,5 % utbetalt månadsvis till angivet konto.

  • Du kan när som helst begära inlösen av investerat kapital till anskaffningsvärde.

VD & grundare har ordet

Det är med stor förväntan jag presenterar CapIQ, ett bolag med ambitionen att fortsätta etablera sig som ett innovativt och expansivt finansbolag. 

Vi har specialiserat oss på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning och fakturaköp för näringsidkare. De flesta företag vill växa och utvecklas kontinuerligt och med våra lösningar görs det möjligt. Vi förbinder inte våra kunder mot dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader utan kunderna får helt enkelt bestämma när och vilka fordringar de vill sälja.

På CapIQ ser vi att behovet av lösningar för företagsfinansiering (och refinansiering) har blivit betydligt större då konjunkturen och affärsklimatet blivit strängare. Det är gedigen kunskap, ny teknologi, stabil marknadsföring och en stor efterfrågan på marknaden som gör att vår kundbas idag växer stadigt.

Våra preferensaktier har en hög årlig preferensutdelning om 7.5 %. Vi ser att förutsättningarna för en ökad lönsamhet är goda, och vi kommer med en bra grund kunna tillvarata de möjligheterna som ligger framför oss. 

CapIQ har under 2022 inlett samarbete med ett nytt inkassobolag där vi har väsentligt lägre priser för påminnelse och inkassoförfarandet. Utöver ett lägre pris så har vi även fått bättre inblick i deras dagliga inkassoarbete och andra möjligheter att påverka inkassoförfarandet.

Välkommen att delta i den nu aktuella nyemissionen genom vilken vi kan bygga framtidens finansbolag.

- Jonny Aderby

CapIQ

Status

Stängd
Startdatum: 28 oktober 2022Slutdatum: 2 januari 2023
Rest av minimimål
191%