CapIQ Finans

Industri:Fintech
Område:Sverige

Verksamheten i fokus

  • Direktavkastning om 7,5 % som kan betalas ut månadsvis till ditt konto. 

  • Du kan när som helst begära inlösen av investerat kapital.

  • Specialiserade på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning, fakturaköp och mikrolån (upp till 100 000 SEK) för näringsidkare.

  • Förvärvar med god avkastning fordringsstockar.

  • Återbetalningstid på 1-6 månader.

  • Våra kunder behöver inte förbinda sig till dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader, utan de får helt enkelt bestämma när och vilka fordringar de vill sälja.

CapIQ Finans

Det är med stor förväntan vi presenterar CapIQ, ett bolag med ambitionen att fortsätta etablera sig som ett innovativt och expansivt finansbolag. 

Vi har specialiserat oss på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning och fakturaköp för näringsidkare. De flesta företag vill växa och utvecklas kontinuerligt och med våra lösningar görs det möjligt. Vi förbinder inte våra kunder mot dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader utan kunderna får helt enkelt bestämma när och vilka fordringar de vill sälja.

På CapIQ ser vi att behovet av lösningar för företagsfinansiering (och refinansiering) har blivit betydligt större då konjunkturen och affärsklimatet blivit strängare. Det är med gedigen kunskap, ny teknologi, stabil marknadsföring och en stor efterfrågan på marknaden som gör att vår kundbas idag växer stadigt.

Vi ser att förutsättningarna för en ökad lönsamhet är goda, och vi kommer med en bra grund kunna tillvarata de möjligheterna som ligger framför oss.

CapIQ Finans

Status

Stängd
Startdatum: 15 mars 2022Slutdatum: 1 juni 2022
Rest av min. mål
150%