Co-Properties

Aktier i Co-Properties Nordic Holding AB

Industri:Fastigheter
Område:Sverige

Sammanfattning

  • Den Göteborgsbaserade finansmannen Rolf Lundström, tidigare ägare av bl.a. Scandic Hotels, ökar ägandet i Co-Properties Nordic Holding från 2,43 % till beräknat 26,3 %.

  • Co-Properties investerar långsiktigt i fastigheter med positiva kassaflöden från dag ett, idag äger och förvaltar de fler än 130 lägenheter i bl.a. Älmhult och Helsingborg.

  • Co-Properties är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av fastigheter med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering.

  • Co-Properties är både ett fastighetsbolag och ett Proptech-bolag med en skalbar handelsplattform, Covest, genom vilken alla kan bli fastighetsägare.

  • Co-Properties investerar i anläggningar för fossilfri elproduktion med fokus på solcellsparker.

VD/Grundare har ordet

Vi är glada att presentera Co-Properties, ett fastighetsinvesteringsbolag med fokus på tillväxt. Vårt erfarna team har förvärvat flera fastigheter i olika regioner, inklusive bostäder, kommersiella fastigheter och fastigheter för grön energi.

Co-Properties har förvärvat fastighetsbolag med sammanlagt fler än 130 lägenheter. Innehaven återfinns i bl.a. Älmhult och Helsingborg. Med hyresintäkter om 11 mkr och driftnetto om 7 mkr är vi lönsamma redan första året. Vårt strategiska tillvägagångssätt för att förvärva fastigheter bygger på att identifiera fastigheter med starka kassaflöden och utrymme för god värdetillväxt.

På Co-Properties har vi åtagit oss att förse våra investerare med en diversifierad portfölj av fastigheter. Genom att investera med oss får du tillgång till en noggrant utvald portfölj av fastigheter som erbjuder en utmärkt tillväxtpotential.

Konceptualiseringen av Co-Properties har skett i samarbete med branschaktörer vilka samarbetar med Co-Properties genom att t.ex. bidra med ett inflöde av investeringspropåer ur vilka de mest intressanta kan väljas ut för investering. 

Vi välkomnar nu nya investerare att vara med på resan!

- Stig Norberg

Co-Properties

Aktier i Co-Properties Nordic Holding AB

Status

Stängd
Startdatum: 10 april 2023Slutdatum: 31 maj 2023
Rest av minimimål
104%