GOKAP Invest AB (publ)

Industri:Investmentbolag
Område:Sverige

Sammanfattning

  • Vad: Genom GOKAP kan aktieägare investera i företag som vanligtvis är otillgängliga för allmänheten. GOKAP bereder investerare möjlighet att göra investeringar på ett sätt som dels kan sänka risken i en gemensam portfölj och dels kan hålla omkostnaderna för investeringsarbetet på en minimal nivå.

  • Varför: GOKAP är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av onoterade företag med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering.

  • Hur: GOKAP vill identifiera och selektera potentiellt goda investeringar på ett opportunistiskt sätt och har således ingen fastställd investeringspolicy med avgränsningar angående t.ex. bransch, bolagsstorlek, geografisk spridning, investeringstid, mm.

Välkommen till GOKAP Invest!

Vi, grundarna och initiativtagarna till GOKAP, verkar inom innovations- och företagsutveckling och på kapitalmarknaden i Västsverige, varmed företagsbyggande och investeringsmöjligheter i samband med det ligger oss varmt om hjärtat.

Vi har omfattande erfarenhet av både investering i och utveckling av tillväxtföretag och brinner för att skapa en förstärkt kapitalmarknad, med målsättning om att det skall gynna såväl investerare som företagare.

GOKAP har idag över 200 aktieägare och har investerat i sammanlagt 17 innehav. GOKAP har hittills haft en värdeökning på 32 procent, och ett av dessa innehav såldes av under år 2020 med 63% i avkastning. Dagens portfölj består av 16 innehav i ett flertal olika branscher.

Konceptualiseringen av GOKAP har skett i samarbete med många västsvenska aktörer och de samarbetar med GOKAP genom att t.ex. bidra med ett inflöde av investeringspropåer ur vilka de mest intressanta kan väljas ut för investering. Den som vill gå med i GOKAP får därigenom både ta del av den erfarenhet och den mängd företag, som de lokala aktörerna har.

Hoppas att du finner erbjudandet intressant och bestämmer dig för att investera och vara med på resan!

GOKAP Invest AB (publ)

Status

Stängd
Startdatum: 15 november 2021Slutdatum: 17 december 2021
Rest av minimimål
274%