Kvalitetsbostäder

Kvalitetsbostäder Sverige AB

Industri:Fastigheter
Område:Sverige

Sammanfattning

  • Kombinerar stabiliteten av fastighetsförvaltning med tillväxtpotentialen i fastighetsutveckling.

  • Avkastningen har under de senaste tio åren genererat 171 gånger pengarna till nuvarande aktieägare.

  • Med fokus på bostadsfastigheter i södra Sverige säkerställs riktad expertis och effektiv resursallokering.

  • Stark genomsnittlig EBIT-marginal på 19,3% och en vinstmarginal på 14,9%.

  • Nuvarande marknadsförhållanden utgör ett utmärkt tillfälle för expansion och förvärv på den sydsvenska fastighetsmarknaden.

VD har ordet

”171 gånger pengarna på 10 år!”

Sällan har tiderna varit så bra som nu för att köpa fastigheter. De ledande konsulterna talar om ”det bästa köpläget på en generation”.

Mycket talar också för att de har rätt: Räntorna har toppat, byggandet har rasat, fastighetsbolagen på börsen har kollapsat och pessimismen är allmänt utbredd.

Kvalitetsbostäder är en hybrid mellan förvaltningsbolag och fastighetsutvecklare som köper, säljer, förvaltar och utvecklar fastigheter.

  1. Mindre räntekänslig än förvaltande bolag
  2. Lägre produktions- och försäljningsrisk än fastighetsutvecklare
  3. Ingen entreprenadrisk
  4. Högre långsiktig intjäning

Vi arbetar enbart med befintliga hyresfastigheter, ingen nyproduktion. Arbetet utförs med egen personal, vilket ger höga marginaler och lägre risk. Personalen är som regel från Polen och är timanställd.

Avkastningen har under de senaste tio åren genererat 171 gånger pengarna till nuvarande aktieägare. Du läste rätt. Hur är detta möjligt?

Kvalitetsbostäders intention är att använda alla pengar i denna och kommande emissioner till offensiva förvärv av bra fastigheter som kan skapa värde enligt vårt sätt att arbeta. Alla kommande förvärv ryms inom befintlig organisation.

Det är nu man ska köpa fastigheter, tag chansen och var med på vår resa!

Gösta Carlberg

VD och delägare

Kvalitetsbostäder

Kvalitetsbostäder Sverige AB

Status

Stängd
Startdatum: 22 november 2023Slutdatum: 28 februari 2024
Rest av minimimål
109%