LifeComp

Industri:Healthtech
Område:Sverige

Sammanfattning

  • Health Tech-bolag på en global massmarknad som genomgår ett paradigmskifte

  • Möjlighet till global monopolistisk position inom digital hälsoanalys.

  • Affärsmodell med låg risk, flera intäktskanaler, höga marginaler och återköp.

  • Team med kompetens, erfarenhet och drivkraft för värdetillväxt.

  • Riskfasen genomförd: 4 år av medicinsk och teknisk utveckling; färdig skalbar automatiserad produkt på marknaden, testad och med traction.

  • Användning av kapital: Sälj, sälj, sälj!

  • Kortsiktigt avkastningsmål på investering: avkastning om 300 % och exitmöjlighet inom 2 år.

Via följande länk får ni möjligheten att kostnadsfritt testa LifeComps produkt. Länk endast öppen för inloggade användare på Accumeo. (Hälsoanalys bas)

LifeComp

Status

Stängd
Startdatum: 13 juli 2022Slutdatum: 9 oktober 2022
Rest av minimimål
203%