Mästers Holding

Mästers Holding Sverige AB

Industri:Trädgård & Fastigheter
Område:Sverige
2

Sammanfattning

  • Mästers Holding Sverige AB fokuserar på att förvärva och omstrukturera små handelsträdgårdar.

  • Tar in nytt kapital för att förvärva och omstrukturera fler små handelsträdgårdar, vilka ofta har låga marginaler och överflödig personal, samt genomgår generationsskiften.

  • Verksamheten och tillhörande fastigheter separeras i olika bolag för att bygga starkare ekonomiska värden och minimera risker.

  • Ledningen har erfarenhet av att tidigare ha drivit och sålt företag. 

  • Investeringserbjudandet avser preferensaktier med en årlig avkastning om 12%.

Detta investeringserbjudande avser preferensaktier med en årlig avkastning om 12%. Avkastningen ackumuleras under de första tre åren och utbetalas sedan, alternativt kan du välja att konvertera beloppet till stamaktier. Preferensaktier är en typ av aktier som prioriteras framför andra aktieslag, som A- och B-aktier, vid vinstutdelning.

Mästers Holding

Mästers Holding Sverige AB

Status

Öppet för investering
Startdatum: 29 maj 2024Slutdatum: 2 september 2024
Rest av minimimål
0%