Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures AB

Industri:Investmentbolag
Område:Sverige

Sammanfattning

  • CapSek investerar i både noterade och onoterade företag, främst inom tekniksektorn, som befinner sig i en expansionsfas och har en stark tillväxtpotential.

  • CapSek fokuserar på långsiktiga investeringar, vilket typiskt sett kan ge bättre avkastning.

  • Även om CapSek inte har ett enskilt inflytande över alla företag i sin portfölj, kan deras närvaro i styrelsen påverka viktiga beslut.

  • CapSeks lilla organisationsstruktur säkerställer att nyckelpositioner innehas av personer med specifik expertis och insikter.

  • Med en primär strategi att investera i tekniksektorn är CapSek redo att dra nytta av den fortsatta tillväxten och framstegen i denna snabbt växande sektor.

Göteborg Corporate Finance AB, organisationsnummer 556250–9553 är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB, organisationsnummer 556736–0515 agerar emissionsinstitut i samband med erbjudandet. Euroclear Sweden AB, organisationsnummer 556112–8074 är kontoförande institut.

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures investerar i brytpunkten när startup övergår i scaleup. CapSek investerar i bolag där affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Fokus ligger på bolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället, gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning.

Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures AB

Status

Stängd
Startdatum: 25 oktober 2023Slutdatum: 8 november 2023
Rest av minimimål
109%