Rebael

European Premium Brands A/S

Industri:Accessoarer
Område:Danmark

Sammanfattning

  • Rebael erbjuder en unik blandning av högkvalitativa, stilrena och ekologiska nappar som kombinerar skandinavisk design med livfulla färger och sticker ut från traditionella alternativ.

  • Proof-of-Concept slutfört: Napparna har designats, EN-1400-certifierats och de första distributionspartnerna har hittats. Napparna byts ut var fjärde vecka, vilket skapar återkommande intäkter.

  • Den globala marknaden för nappar är enorm och förväntas växa betydligt, med en förväntad årlig tillväxttakt om 5,7% fram till 2028.

  • Rebael siktar på att integrera fler produkter och varumärken.

Introduktion

Med Rebael har vi tagit de första stegen på vår resa genom att validera vårt koncept och bekräfta marknadens efterfrågan på våra produkter. När vi nu förbereder oss för nästa fas är vårt mål tydligt: att lyfta Rebael till ett globalt erkänt varumärke för barnprodukter.

Rebael ägs till 100 procent av European Premium Brands, som har som mål att utveckla och konsolidera stora varumärken. För närvarande är Rebael det enda varumärket, men vi planerar att lägga till fler högkvalitativa varumärken för att stärka marknadsnärvaron och utnyttja synergier. Genom att investera i denna kapitalanskaffning investerar du i European Premium Brands A/S.

Rebael

European Premium Brands A/S

Status

Öppet för investering
Startdatum: 1 juli 2024Slutdatum: 1 augusti 2024
Rest av minimimål
52%