Stirlingversal

Stirlingversal AB

Industri:Energy & Renewables
Område:Sverige

Sammanfattning

  • Avtal med kinesiska aktörer öppnar Stirlingversal för energimarknaden i Asien.

  • Nuvarande medel är avsedda för att optimera verksamheten i Sverige/Kina och etablera en demonstrationsanläggning för att öka marknadsnärvaron i Asien.

  • Övergång till fullskalig produktion under 2024.

  • De senaste framgångarna visar att Stirlingversal är redo att gå från utveckling till en försäljningsfokuserad affärsmodell.

  • Stirlingversal är positionerat för att distribuera sin licensierade Stirlingteknik i Kina, med ett initialt fokus på den lukrativa nischen Hot-Flue innan de expanderar till bredare tillämpningar.

Ett kontrakt har nyligen tecknats för leverans av Stirlingmotormoduler till partner och kund i Kina.

Kapitalet från denna investeringsrunda kommer att användas för ytterligare optimering av gränssnitt i Sverige och Kina, mobilisering av produktionsresurser för att starta serieproduktion vid vårt dotterbolag i Kunshan, Kina, och för att slutföra byggandet av en demoanläggning vid vår partners anläggning i Kina, för att ge ytterligare exponering mot den enorma Waste-To-Energy-marknaden (W2E) i Kina och Sydostasien.

En ny investeringsrunda planeras under första halvåret 2024 för att säkerställa kassaflöde och resurser för att bygga upp vår produktions- och kommersiella organisation. Eftersom Stirlingversal går in i en ny fas som ett försäljnings- och produktionsbolag med en produkt på marknaden har vi påbörjat processen att samarbeta med investerare med industriell bakgrund för att skapa långsiktig stabilitet och tillväxtmöjligheter.

Stirlingversal

Stirlingversal AB

Status

Stängd
Startdatum: 10 november 2023Slutdatum: 24 november 2023
Rest av minimimål
115%