Stängd

GOKAP Invest AB (publ)

Industri:Investmentbolag
Område:Sverige

Verksamheten i fokus

 • Vad: Genom GOKAP kan aktieägare investera i företag som vanligtvis är otillgängliga för allmänheten. GOKAP bereder investerare möjlighet att göra investeringar på ett sätt som dels kan sänka risken i en gemensam portfölj och dels kan hålla omkostnaderna för investeringsarbetet på en minimal nivå.

 • Varför: GOKAP är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av onoterade företag med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering.

 • Hur: GOKAP vill identifiera och selektera potentiellt goda investeringar på ett opportunistiskt sätt och har således ingen fastställd investeringspolicy med avgränsningar angående t.ex. bransch, bolagsstorlek, geografisk spridning, investeringstid, mm.

GOKAP Invest

Välkommen till GOKAP Invest!

Vi, grundarna och initiativtagarna till GOKAP, verkar inom innovations- och företagsutveckling och på kapitalmarknaden i Västsverige, varmed företagsbyggande och investeringsmöjligheter i samband med det ligger oss varmt om hjärtat.

Vi har omfattande erfarenhet av både investering i och utveckling av tillväxtföretag och brinner för att skapa en förstärkt kapitalmarknad, med målsättning om att det skall gynna såväl investerare som företagare.

GOKAP har idag över 200 aktieägare och har investerat i sammanlagt 17 innehav. GOKAP har hittills haft en värdeökning på 32 procent, och ett av dessa innehav såldes av under år 2020 med 63% i avkastning. Dagens portfölj består av 16 innehav i ett flertal olika branscher.

Konceptualiseringen av GOKAP har skett i samarbete med många västsvenska aktörer och de samarbetar med GOKAP genom att t.ex. bidra med ett inflöde av investeringspropåer ur vilka de mest intressanta kan väljas ut för investering. Den som vill gå med i GOKAP får därigenom både ta del av den erfarenhet och den mängd företag, som de lokala aktörerna har.

Hoppas att du finner erbjudandet intressant och bestämmer dig för att investera och vara med på resan!

Startdatum: 15 november 2021Slutdatum: 17 december 2021
Rest av min. mål
274%

GOKAP Invests verksamhetsidé

GOKAP är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av onoterade företag med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering. Detta samtidigt som GOKAP möjliggör utveckling, stödjer företag och entreprenörer, samt stärker den svenska kapitalmarknaden.

Genom GOKAP kan aktieägare investera i företag som annars är få förfunnat, även om det är förenat med hög risk. GOKAP bereder investerare möjlighet att göra investeringar på ett sätt som dels kan sänka risken i en gemensam portfölj och dels kan hålla omkostnaderna för investeringsarbetet på en minimal nivå.

Det finns nu en möjlighet att investera och, om du inte redan är delägare, att bli det och vara med i den fortsatta utvecklingen, som syftar till att gå vidare på den inslagna vägen att investera i innovativa företag.

GOKAPs fördelar:

 • Möjlighet att investera en valfri summa
 • Riskspridning i en diversifierad portfölj
 • Inga krav på engagemang och följdinvesteringar
 • Saminvestering med välrenommerade investerare 
 • Minimal kostnad i bolaget för att göra investeringar

Investeringsramar

GOKAP vill identifiera och selektera potentiellt goda investeringar på ett opportunistiskt sätt och har således ingen fastställd investeringspolicy med avgränsningar angående t.ex. bransch, bolagsstorlek, geografisk spridning, investeringstid, mm.

GOKAP kan fritt välja att investera utan samtycke från delägare. Styrelsen i GOKAP fattar beslut om investeringar i konsensus.

Investeringsarbetet görs i samverkan med samarbetspartners genom att:

 • Hitta lämpliga företag att investera i
 • Analysera och välja ut de mest intressanta
 • Genomföra investeringar
 • Saminvestera med andra investerare
 • Bevaka investeringarna och uppdatera ägargruppen
 • Säkerställa exits och avkastning på insatt kapital

Styrelsen och VD i GOKAP har ordet

Vi bildade GOKAP i januari 2018 i syfte att identifiera och investera i intressanta innovativa och entreprenörsdrivna företag. Vi har sedan starten attraherat över 200 delägare, investerat i 17 nya innehav och gjort vår första exit. Härmed vill vi presentera verksamheten och nuvarande portfölj med 16 innehav, som har utvecklats väl de senaste åren.

GOKAP har nu som målsättning att resa ytterligare kapital genom en nyemission. Vi erbjuder såväl våra befintliga delägare att investera som nya investerare att investera och gå med i GOKAP:s investerings- och ägarskara. Det ger en andel av GOKAP:s ökande aktieägarvärde, en möjlighet att dela risk och att bidra till gynnsamma framtidsutsikter för de utvalda företagen.

Genom att dels investera i screenade och selekterade nya innovativa företag, som väljs ut av en erfaren och väl insatt grupp, och dels göra det i en gemensam portfölj, minskas risken. Dessa företag är annars få förunnat att investera i med tanke på att minsta möjliga belopp att investera är ofta högt och ligger när en halv eller en miljon kronor i ett enskilt objekt. Dessutom förväntas investerare även kunna bidra med sin tid och specifik branschkompetens, vilket många av våra aktieägare och potentiella aktieägare inte kan göra.

GOKAP:s befintliga delägare har investerat i skapandet av en diversifierad portfölj av företag som befinner sig i framkanten av den tekniska utvecklingen i sina respektive sektorer. GOKAP har valt dessa investeringsobjekt efter en genomgående analys och förvaltar det placerade kapitalet med omsorg. Vi har erfarenhet av att kartlägga de risker som förekommer i samband med investeringar i nystartade och unga företag och vi gör alltid upp en plan för en exit genom notering, vid en överteckning i framtiden eller en försäljning av delar eller hela bolaget.

GOKAP genomförde nyligen sin första exit redan efter två år tack vare noteringen av innehavet Monivent AB. Monivent utvecklar Neo100, en medicinteknisk produkt som förbättrar den akuta vården för nyfödda barn som behöver andningsstöd. Med en avkastning på ca 60% för GOKAP är denna exit ett kvitto på hur GOKAPs investeringsmodell är tänkt att fungera. När företagen väl har noterats har våra delägare lika bra möjligheter som vilken aktieägare som helst att investera.

Avsikten med emissionen är att GOKAP ska stärka sin egen kapacitet för tilläggsinvesteringar i de utvalda innehaven samt att investera i nya, spännande bolag som kan sätta det västsvenska näringslivet på kartan. Förutom lyckosamma investeringar är GOKAP:s mål att bygga ett nätverk av investerare som vill vara med och saminvestera, för att på så vis säkerställa ett långsiktigt investeringsupplägg inom GOKAP samt bidra till det västsvenska ekosystemet för kapitalisering och utveckling av företag.

Vi välkomnar befintliga och nya aktieägare,

Styrelsen och VD i GOKAP

idea_icon
Idé

GOKAP Invests verksamhetsidé

GOKAP är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av onoterade företag med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering. Detta samtidigt som GOKAP möjliggör utveckling, stödjer företag och entreprenörer, samt stärker den svenska kapitalmarknaden.

Genom GOKAP kan aktieägare investera i företag som annars är få förfunnat, även om det är förenat med hög risk. GOKAP bereder investerare möjlighet att göra investeringar på ett sätt som dels kan sänka risken i en gemensam portfölj och dels kan hålla omkostnaderna för investeringsarbetet på en minimal nivå.

Det finns nu en möjlighet att investera och, om du inte redan är delägare, att bli det och vara med i den fortsatta utvecklingen, som syftar till att gå vidare på den inslagna vägen att investera i innovativa företag.

GOKAPs fördelar:

 • Möjlighet att investera en valfri summa
 • Riskspridning i en diversifierad portfölj
 • Inga krav på engagemang och följdinvesteringar
 • Saminvestering med välrenommerade investerare 
 • Minimal kostnad i bolaget för att göra investeringar

Investeringsramar

GOKAP vill identifiera och selektera potentiellt goda investeringar på ett opportunistiskt sätt och har således ingen fastställd investeringspolicy med avgränsningar angående t.ex. bransch, bolagsstorlek, geografisk spridning, investeringstid, mm.

GOKAP kan fritt välja att investera utan samtycke från delägare. Styrelsen i GOKAP fattar beslut om investeringar i konsensus.

Investeringsarbetet görs i samverkan med samarbetspartners genom att:

 • Hitta lämpliga företag att investera i
 • Analysera och välja ut de mest intressanta
 • Genomföra investeringar
 • Saminvestera med andra investerare
 • Bevaka investeringarna och uppdatera ägargruppen
 • Säkerställa exits och avkastning på insatt kapital

Styrelsen och VD i GOKAP har ordet

Vi bildade GOKAP i januari 2018 i syfte att identifiera och investera i intressanta innovativa och entreprenörsdrivna företag. Vi har sedan starten attraherat över 200 delägare, investerat i 17 nya innehav och gjort vår första exit. Härmed vill vi presentera verksamheten och nuvarande portfölj med 16 innehav, som har utvecklats väl de senaste åren.

GOKAP har nu som målsättning att resa ytterligare kapital genom en nyemission. Vi erbjuder såväl våra befintliga delägare att investera som nya investerare att investera och gå med i GOKAP:s investerings- och ägarskara. Det ger en andel av GOKAP:s ökande aktieägarvärde, en möjlighet att dela risk och att bidra till gynnsamma framtidsutsikter för de utvalda företagen.

Genom att dels investera i screenade och selekterade nya innovativa företag, som väljs ut av en erfaren och väl insatt grupp, och dels göra det i en gemensam portfölj, minskas risken. Dessa företag är annars få förunnat att investera i med tanke på att minsta möjliga belopp att investera är ofta högt och ligger när en halv eller en miljon kronor i ett enskilt objekt. Dessutom förväntas investerare även kunna bidra med sin tid och specifik branschkompetens, vilket många av våra aktieägare och potentiella aktieägare inte kan göra.

GOKAP:s befintliga delägare har investerat i skapandet av en diversifierad portfölj av företag som befinner sig i framkanten av den tekniska utvecklingen i sina respektive sektorer. GOKAP har valt dessa investeringsobjekt efter en genomgående analys och förvaltar det placerade kapitalet med omsorg. Vi har erfarenhet av att kartlägga de risker som förekommer i samband med investeringar i nystartade och unga företag och vi gör alltid upp en plan för en exit genom notering, vid en överteckning i framtiden eller en försäljning av delar eller hela bolaget.

GOKAP genomförde nyligen sin första exit redan efter två år tack vare noteringen av innehavet Monivent AB. Monivent utvecklar Neo100, en medicinteknisk produkt som förbättrar den akuta vården för nyfödda barn som behöver andningsstöd. Med en avkastning på ca 60% för GOKAP är denna exit ett kvitto på hur GOKAPs investeringsmodell är tänkt att fungera. När företagen väl har noterats har våra delägare lika bra möjligheter som vilken aktieägare som helst att investera.

Avsikten med emissionen är att GOKAP ska stärka sin egen kapacitet för tilläggsinvesteringar i de utvalda innehaven samt att investera i nya, spännande bolag som kan sätta det västsvenska näringslivet på kartan. Förutom lyckosamma investeringar är GOKAP:s mål att bygga ett nätverk av investerare som vill vara med och saminvestera, för att på så vis säkerställa ett långsiktigt investeringsupplägg inom GOKAP samt bidra till det västsvenska ekosystemet för kapitalisering och utveckling av företag.

Vi välkomnar befintliga och nya aktieägare,

Styrelsen och VD i GOKAP

team_icon
Team
chart_icon
Finansiell information
chart_icon
Q&A